Sedinta de negociere

images (7)In data de 16.02.2017, la sediul CN CF CFR SA Bucuresti a avut loc a doua intalnire intre reprezentantii administratiei CN CF CFR SA si reprezentantii federatiilor sindicale reprezentative din CN CF CFR SA pentru negocierea noului CCM.
Dupa promulgarea Legii Bugetului de Stat, administratia CFR SA va putea solicita Consiliului de Administratie al CN CF CFR SA, un mandat de negociere bazat pe veniturile constituite din fondurile proprii, respectiv alocatia de la bugetul de stat pentru intretinere si reparatii.
Urmatoarea intalnire a fost programata pentru data de 28.02.2017, data la care speram ca Legea Bugetului de Stat sa fie  promulgata, iar administratia CN CF CFR SA sa aiba un mandat din partea Consiliului de Administratie.
 PS. intre timp Legea Bugetului de Stat a fost promulgata!!

A început negocierea la CCM

Îimages-3n data de 07 februarie 2017 început negocierea la CCM. Din păcate în legătura cu aplicarea salariului minim și translatarea lui imediată în actuala grilă, administrația a precizat că până la apariția bugetului de venituri și cheltuieli la CNCF CFR SA nu se pot face alte mișcări în grila de salarizare pe bugetul actual, dar în momentul apariției noului buget se va lua în considerare influența salariului minim asupra întregii grile și implicit asupra anexei 2. Procesul verbal  de ședință poate fi consultat aici. Următoarea ședință de negociere va fi în data de 16 02 2017.
              Cei care doresc sa primească informații privind mersul negocierilor pe email să lase într-un mesaj privat pe FB  o adresa de email validă.   Cei din baza de date care nu mai doresc informații privind mersul negocierilor pe email să lase într-un mesaj privat pe FB  „nu”.

 

Cadru legal de negociere a CCM 2017-2018

negociere in fortaÎn proiectul bugetului de stat pe anul 2017 (varianta 27 ianuarie 2017) este reglementat cadrul de modificare  a fondului de salarii la societățile de stat:
„Art.58. – (1) Pentru anul 2017, operatorii economici care aplică prevederile Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările ulterioare, pot prevedea, în bugetul de venituri și cheltuieli, majorarea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul prevăzut în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, astfel:
a) cu sume reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat aferente creșterii datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și altor cheltuieli de natură salarială, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări;
b) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2017, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale sau/și a creșterii numărului de personal în anul 2016, cu condiția de a prevedea rezultatul brut, cel puțin la nivelul celui estimat pentru anul 2017 și avut în vedere cu ocazia elaborării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016, diminuat cu subvențiile de la buget;
c) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente creșterii numărului de personal prognozat la finele anului 2017 față de cel aprobat în anul precedent, corespunzător perioadei de la care se prevede angajarea și până la finele anului, în condiții justificate de extinderea activității;
d) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente personalului angajat pe perioadă determinată, în condiții justificate, pentru asigurarea desfășurării normale a activității;
e) cu sumele reprezentând majorarea valorii tichetelor de masă urmare a modificării prevederilor legale prin care se stabilesc limitele acestora.
(2) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) lit. a), c) și d) vor fi evidențiate distinct în anexele de fundamentare ale bugetului de venituri și cheltuieli.
(3) Operatorii economici menționați la alin. (1) pot prevedea, în bugetul de venituri și cheltuieli, majorarea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul prevăzut în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legale și peste nivelul majorărilor stabilite conform prevederilor alin. (1), numai cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:
a) bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul precedent a fost aprobat conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările ulterioare;
b) nivelul rezultatului brut, al plăților restante și al cheltuielilor de natură salarială a fost realizat conform bugetului de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul precedent;
c) sursele proprii de finanțare a activității curente și de investiții repartizate din profitul net, prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017, să nu fie afectate, astfel încât să conducă la nerealizarea prevederilor/indicatorilor din planurile de administrare/management sau din strategiile autorităților publice tutelare, pe termen scurt, mediu și lung, condiție prezentată în cadrul documentului de motivare a actului normativ de aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli.
(4) Operatorii economici menționați la alin. (1) care prevăd, în bugetul de venituri și cheltuieli, majorarea cheltuielilor de natură salarială, conform prevederilor alin. (1) și (3), sunt obligați să îndeplinească și următoarele condiții privitoare la programarea/reducerea plăților restante și a pierderilor contabile:
a) să nu programeze în bugetul de venituri și cheltuieli trimestrial și anual plăți restante sau, dacă prevăd, să programeze reducerea acestora față de nivelul înregistrat la sfârșitul anului precedent, pentru a atinge țintele trimestriale și anuale stabilite de Guvern prin memorandum;
b) să nu programeze în bugetul de venituri și cheltuieli pierderi anuale sau, dacă prevăd, să programeze reducerea acestora față de nivelul înregistrat la sfârșitul anului precedent, astfel încât să conducă la realizarea prevederilor/indicatorilor din planurile de administrare/management sau din strategiile autorităților publice tutelare, pe termen scurt, mediu și lung;
c) să programeze acoperirea pierderilor contabile înregistrate din anii precedenți;
d) programele întocmite pentru reducerea plăților restante și a pierderilor contabile vor cuprinde măsuri concrete și cuantificate, pe termen scurt, mediu și lung, de realizare, după caz, care vor fi aprobate de consiliul de administrație/supraveghere sau directori/directorat, după caz, și vor fi anexate la documentația care stă la baza aprobării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017.
(5) Planificarea creșterii cheltuielilor de natură salarială prevăzute la alin. (1) lit. c) și d) e) și la alin. (3) se face pentru perioada următoare aprobării bugetului de venituri și cheltuieli conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările ulterioare.
(6) Prevederile art. 9 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările ulterioare, se aplică în anul 2017 astfel:
a) creșterea câștigului mediu brut lunar pe salariat nu poate depăși 80% din indicele de creștere a productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice, după caz;
b) pentru stabilirea corelațiilor de la lit. a) se au în vedere următoarele:
b1) veniturile totale din exploatare care se iau în calcul la determinarea productivității muncii valorice se diminuează cu sumele primite de la buget, și după caz, cu veniturile din exploatare obținute urmare unor situații sau activități conjuncturale și care nu se mai regăsesc, fie in anul precedent fie în anul curent;
b2) operatorii economici care determină veniturile din exploatare pe baza prețurilor/tarifelor stabilite prin acte normative/administrative, pentru comparabilitatea productivității muncii, vor proceda la recalcularea veniturilor de exploatarea ale anului precedent folosind prețurile utilizate pentru determinarea veniturilor de exploatare ale anului curent în cazul în care are loc o scădere a prețurilor/tarifelor;
b3) cheltuielile prevăzute la alin. (1) lit. a), b) și e) nu se iau în calcul la determinarea câștigului mediu brut lunar pe salariat;
c) diminuarea cheltuielilor cu bunurile și serviciile cu scopul creșterii câștigului mediu brut lunar pe salariat, după caz, să nu afecteze funcționarea în bune condiții a activității operatorului economic, pe termen scurt, mediu și lung, condiție prezentată în cadrul documentului de motivare a actului normativ de aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli.
(7) Prevederile alin. (1) – (6) nu se aplică operatorilor economici care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
a) nu au înregistrat în ultimii doi ani consecutivi pierderi brute;
b) s-au încadrat în nivelul plăților restante aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli al anului 2016;
c) nu planifică pentru anul 2017 pierderi brute.” (sursa proiect Legea Bugetului de Stat pe anul 2017)

Semnare protocol

descsasaAstăzi s-a semnat Protocolul cu privire la modul de utilizare a fondului de maxim 5% aplicat asupra valorii fondului de salarii realizat anual.

  În principiu se acorda decontarea a 50% din valoarea biletului de odihna și tratament, dar nu mai mult de  400 lei pentru fiecare salariat. Cu toate insistențele organizațiilor sindicale mai mult nu s-a putut.
De asemenea se vor deconta sumele rezultate din cele  cca. 400 de dosare privind boli grave si incurabile. Acest protocol va fi aprobat maine, 15 07 2016 în cadrul sedintei CA al CNCF”CFR”-SA.

Protocolul poate fi consultat aici!