final de drum

mica intÎn data de 18 decembrie 2015 a avut loc sedinta de negociere a Contractului Colectiv de Munca la CNCF CFR SA.

Dupa  discutarea  articolelor  ramase  in divergenta,  conform   procesului  verbal  din data de 16.12.2015, partile  au  ajuns  la o  intelegere  eliminand  divergentele  respective  si au convenit  sa  incheie  un nou  contract colectiv  de munca cu valabilitate  de 15 luni de la data inregistrarii, care sa cuprinda  drepturile  de salarizare  si personal negociate de comun acord, inclusiv cele referitoare la majorarea salariilor de baza cu 10% si acordarea a cate un tichet de masa/salariat/zi  lucratoare, conform prevederilor legale.

Procesul verbal de sedinta poate fi consultat aici.

sedinta de negociere

negociere sahIn data de 16 decembrie 2015 a avut loc o noua sedinta de negociere a Contractului Colectiv de Munca la CNCF CFR SA. Reprezentantii  administratiei si reprezentantii organizatiilor sindicale FNDF, FNFMC, AFTF, ANSF  au  analizat   propunerile  administratiei  si  ale  organizatiilor  sindicale     FNFMC,  FNDF,  AFTF  de modificare a proiectului de CCM (intocmit pe baza CCM anterior actualizat cu prevederile acordurilor incheiate ulterior),  prezentate in anexa transmisa si organizatiilor sindiale.

sedinta de negociere

descsasaIn data de 09 decembrie 2015 a avut loc o noua sedinta de negocire a Contractului Colectiv de Munca la CNCF CFR SA.

Reprezentantii administratiei au prezentat propuneri de modificare a  CCM, inclusiv cele referitoare la anexele in care sunt prevazute echipamentul individual de protectie, solicitandu-se organizatiilor sindicale reprezentative analiza acestora. (Acestea au fost transmise catre liderii de sindicat). Procesul verbal de negociere poate fi consultat aici.

Urmatoarea sedinta de negociere va fi in data de 16 decembrie 2015, ora 10:00