Extras din Legea nr. 186/2014 legea bugetului de stat pe anul 2015


art. 49 Pentru anul 2015, operatorii economici care aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile adminisbanitrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, pot majora cheltuielile cu salariile realizate în anul precedent, cu încadrareaîn nivelul aprobat prin bugetele de venituri şi cheltuieli, cu cel mult indicele mediu de creştere a preţurilor prognozat pentru anul 2015, numai cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:

a) bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul precedent a fost aprobat conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013, aprobată cu completări prin Legeanr. 47/2014;

b) nivelul rezultatului brut şi al plăţilor restante a fost realizat conform bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat pentru anul precedent.

(2) Operatorii economici pot prevedea în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 majorarea cheltuielilor cu salariile peste limita menţionată la alin. (1) astfel:

a) cu sumele reprezentând cheltuielile cu salariile corespunzătoare economiilor înregistrate, ca urmare a restrângerii/reducerii activităţii în anul precedent, în corelaţie cu reîntregirea activităţii în anul 2015;

b) cu sumele aferente creşterii numărului de personal în anul 2014, cu încadrarea în cel aprobat, şi pentru care cheltuielile cu salariile au fost aprobate pentru o fracţiune din an;

c) cu sumele aferente creşterii numărului de personal prognozat la finele anului 2015 faţă de cel aprobat în anul precedent, corespunzător perioadei de la care se prevede angajarea şi până la finele anului, în condiţii justificate de extinderea activităţii;

d) cu sumele reprezentând cheltuielile cu salariile aferente personalului angajat pe perioadă determinată, în condiţii justificate, pentru asigurarea desfăşurării normale a activităţii;

e) cu sumele reprezentând creşteri ale câştigului mediu brut lunar pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, numai pentru personalul care intră sub incidenţa acestor reglementări.

(3) Cheltuielile prevăzute la alin. (2) lit. d) şi e) vor fi evidenţiate distinct în anexele de fundamentare ale bugetului de venituri şi cheltuieli.

(4) Creşterile salariale prevăzute la alin. (1) şi (2) lit. a)-d) se prevăd cu condiţia ca operatorii economici să nu programeze trimestrial şi anual pierderi şi plăţi restante sau, dacă prevăd, să programeze reducerea lor, conform unui program asumat de conducerea acestora, prin reflectarea în mod corespunzător în obiectivele şi criteriile de performanţă din contractele de mandat ale administratorilor şi directorilor. La elaborarea programelor de reducere a plăţilor restante se vor avea în vedere ţintele stabilite de Guvern prin memorandum.

(5) Prevederile art. 9 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, nu se aplică în anul 2015.

….

Reclame

Un gând despre „Extras din Legea nr. 186/2014 legea bugetului de stat pe anul 2015

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s